GRUPA OTWARTA
Ubezpieczenie na życie dla osób indywidualnych

Ubezpieczenie działające na zasadzie grupowych ubezpieczeń na życie funkcjonujących w zakładach pracy, z tym wyjątkiem, że może przystąpić prawie każda osoba. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz zagwarantować sobie i swoim bliskim świadczenia zapewniające pomoc finansową w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zakres obejmuje m.in.: świadczenia za zgon ubezpieczonego, współmałżonka, dziecka, partnera życiowego, rodziców, teściów, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, urodzenie dziecka.

Zobacz

OC DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

Ubezpieczenie dla Funkcjonariuszy Publicznych/Urzędników pracujących m.in.: w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Urzędach Celnych i Skarbowych. Uczestnikiem programu może zostać każdy Funkcjonariusz Publiczny, który bierze udział w procesie podejmowania decyzji administracyjnych i odpowiada za wydawane decyzje zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011, nr 34, poz. 173). Odpowiedzialność dotyczy nie tylko osób składających podpis pod ostateczną decyzją administracyjną, ale także wszystkich osób biorących pośredni i bezpośredni udział w jej podejmowaniu.

Do chwili obecnej z naszego programu skorzystali Funkcjonariusze Publiczni z ponad 520 Urzędów Celnych, Skarbowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

UWAGA NOWE UBEZPIECZENIE !

OC zawodowe, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz ochrona prawna. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba pracująca w urzędzie, także taka, która nie podejmuje decyzji administracyjnych. Ochrona obejmuje: OC za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, także pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym odpowiedzialność z zakresu Kodeksu Pracy, RODO, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, OC w życiu prywatnym (szkody w mieniu i na osobie wynikające z czynności życia prywatnego Ubezpieczonego), Ochronę prawną (koszty ochrony prawnej, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw).

Zobacz

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY

Jeżeli chcesz się czuć bezpiecznie podczas podróży - ubezpiecz się!
ERGO Ubezpieczenie Podróży oferuje wygodny sposób zawarcia ubezpiecznia ON-LINE bez wychodzenia z domu. Wystarczy podać swoje dane, obliczyć i zapłacić składkę, a polisa zostanie wysłana na podany adres email. Już nie będziesz musiał się martwić, jeżeli zachorujesz, zgubisz dokumenty lub będziesz musiał wrócić do domu transportem medycznym.

Zobacz

NNW SZKOLNE zgodne z wytycznymi KNF

Ubezpiecz swoje dziecko on-line bez wychodzenia z domu. Ubezpieczenie 24 h/dobę, w szkole, podczas wakacji i zajęć sportowych. Wysokie sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów leczenia, świadczenie za pobyt w szpitalu, rehabilitacja.

Zobacz

UBEZPIECZENIE NNW DLA ZAWODNIKÓW RUGBY

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo wraz ze swoim brokerem Pol Brokers Sp. z o.o. przygotowało specjalny program ubezpieczenia NNW dla zawodników Reprezentacji Polski w rugby.

Zobacz

NOWE ROZWIĄZANIA W UBEZPIECZENIACH GRUPOWYCH DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ostatnich latach pojawiło się wiele opinii opartych na obowiązujących w Polsce przepisach prawnych, takich jak opinia Urzędu Zamówień Publicznych oraz opinia Komisji Europejskiej, dotyczących niezgodności w zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia na życie m.in. w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z w/w opiniami zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie powinno nastąpić w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, czyli w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przeciwnym wypadku Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) nie powinna pełnić roli Ubezpieczającego, gdyż jest to niezgodne z prawem.

Zobacz

OPIEKA ZDROWOTNA

Szukasz opieki zdrowotnej dla siebie i rodziny? Opieka zdrowotna zapewnia Ci bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski. Już nie musisz się obawiać wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u lekarza. Dzięki prywatnemu ubezpieczeniu świadczenia medyczne dostępne są bez limitów i pomogą Ci skutecznie zadbać o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych.

Zobacz