Kontakt

(+48) 58 500 50 58

Napisz do nas!

Formularz:

Wiadomość:

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij.

Znalazłeś produkt lub informację, której szukałeś ?

Tak
Nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zamknij.
Strona głównaO nasWalne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd  Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia  uprzejmie informuje, że w dniu 16.05.2018 roku w godz. 14.00 – 15.30  w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2017.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia z wykonywania przez nich swoich obowiązków za rok 2017.        
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia na 2018 rok.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Siedziba

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo

Ul. 3 Maja 14/4
81-747 Sopot

Kontakt

E-mail:
sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl

(+48) 58 500 50 58

Serwis www.sug-ubezpieczeni.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies