Ubezpieczenie OC dla Funkcjonariuszy Publicznych / dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli

OC zawodowe oraz OC
w życiu prywatnym
(OC ZiP)
SUMA
GWARANCYJNA
SKŁADKA
ROCZNA
30 000 zł
OC zawodowe

10 000 zł
OC w życiu prywatnym

10 000 zł
Ochrona prawna
100 zł
więcej