Kontakt

(+48) 58 500 50 58

Napisz do nas!

Formularz:

Wiadomość:

Twoja wiadomość została wysłana. Zamknij.

Znalazłeś produkt lub informację, której szukałeś ?

Tak
Nie
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zamknij.
Strona głównaOfertaUbezpieczenie na życie – Grupa Otwarta

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję warunki przystąpienia do grupy otwartej.


Ubezpieczenie na życie dla osób indywidualnych - GRUPA OTWARTA

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WARIANT I WARIANT II WARIANT III Karencje
Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia
Wiek wstępu
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 52 zł 83 zł 65 zł  
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego w pracy 100 800 zł 200 000 zł
świadczenie jak za zgon ubezpeczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
300 000 zł
świadczenie jak za zgon ubezpeczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
_
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego  75 600 zł _
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku w pracy  75 600 zł _
Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 55 000 zł 200 000 zł 300 000 zł _
Zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 50 400 zł 100 000 zł
świadczenie jak za zgon ubezpieczonego
150 000 zł
świadczenie jak za zgon ubezpieczonego
6 miesięcy
Zgon ubezpieczonego 30 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 6 miesięcy
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 1% trwałego uszczerbku 350 zł 1 000 zł _ _
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku - za 100 % trwałego uszczerbku 35 000 zł 100 000 zł _ _
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku  15 000 zł _ _ _
Zgon małżonka lub partnera 11 000 zł _ _ 6 miesięcy
Zgon małżonka lub partnera w wyniku  wypadku  24 500 zł _ _ _
Zgon rodzica 1 680 zł _ _ 6 miesięcy
Zgon rodzica w wyniku wypadku 3 360 zł _ _ _
Zgon rodzica małżonka lub partnera 1 680 zł _ _ 6 miesięcy
Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku 3 360 zł _ _ _
Urodzenie się dziecka 1 500 zł _ _ 10 miesięcy
Zgon noworodka 3 500 zł _ _ 6 miesięcy
Zgon dziecka ubezpieczonego bez względu na wiek 4 000 zł _ _ 6 miesięcy
Zgon dziecka w następstwie wypadku  8 000 zł _ _ _
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 4 000 zł _ _ 6 miesięcy
Warta Assistance Medyczny wariant rozszerzony _ _  
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania - zakres rozszerzony (katalog 27 chorób): nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, niewydolność nerek, przeszczepianie narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Creutzfeldta-Jacoba, zakażenie wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w wyniku transfuzji krwi), zakażenie wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w związku z wykonywanym zawodem).
rozwiń
5 000 zł 5 000 zł _ 6 miesięcy
Wystąpienie u małżonka lub partnera poważnego zachorowania - zakres rozszerzony (katalog 27 chorób): nowotwór (guz) złośliwy, zawał serca, udar mózgu, operacja pomostowania naczyń, niewydolność nerek, przeszczepianie narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Creutzfeldta-Jacoba, zakażenie wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w wyniku transfuzji krwi), zakażenie wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w związku z wykonywanym zawodem).rozwiń 2 500 zł _ _ 6 miesięcy
Wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania (katalog 21 chorób) : nowotwór (guz złośliwy), niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba Kawasaki, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), paraliż, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w wyniku transfuzji krwi), bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.rozwiń 3 000 zł _ _ 6 miesięcy
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego.  Minimalny pobyt  w wyniku NW - 1 dzień, w wyniku choroby –powyżej 3 dni. Odpowiedzialność za 90 dni w roku polisowym.
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym - świadczenie od 1 do 14 dnia pobytu. 135 zł 200 zł _ _
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za pobyt spowodowany wypadkiem w pracy - świadczenie od 1 do 14 dnia pobytu. 135 zł 200 zł _ _
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za pobyt spowodowany wypadkiem  - świadczenie od 1 do 14 dnia pobytu. 95 zł 200 zł _ _
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za pobyt spowodowany wypadkiem  - świadczenie od 15 do 90 dnia pobytu. 47,50 zł 100 zł _ _
Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego za pobyt spowodowany chorobą  - świadczenie od 1 do 90 dnia pobytu. 47,50 zł 100 zł _ 3 miesiące
Pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku wypadku lub choroby 500 zł jednorazowo _ _ choroba - 3 miesiące
Operacje ubezpieczonego PLUS. Wysokość  świadczenia zależy od poziomu trudności operacji. Pięciostopniowa skala poziomów trudności operacji:
poziom 1 - 10% kwoty bazowej,
poziom 2 - 25% kwoty bazowej,
poziom 3 - 50% kwoty bazowej,
poziom 4 - 75% kwoty bazowej,
poziom 5 - 100% kwoty bazowej.
Katalog 546 operacji przeprowadzanych metodą otwartą, zamkniętą i endoskopową, wykonywanych w placówkach medycznych - w tym również w „placówkach chirurgii jednego dnia”.
rozwiń
_ Kwota bazowa
2 000 zł
_ 6 miesięcy
Leczenie specjalistyczne (w nawiasach podano wysokość świadczenia w procencie kwoty bazowej) : ablacja (100%), wszczepienie kardiowertera/defibrylatora (100%), wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) (100%), chemioterapia lub radioterapia (100%), terapia interferonowa (100%), dializoterapia (100%), werteroplastyka przy leczeniu naczyniaka kręgosłupa (50%).rozwiń _ Kwota bazowa
3 000 zł
_ 6 miesięcy
Dzienne świadczenie szpitalne małżonka lub partnera ubezpieczonego spowodowane NW. Minimalny pobyt  w wyniku NW - 1 dzień.
Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt spowodowany wypadkiem - świadczenie od 1 do 14 dnia pobytu. 50 zł _ _ _
Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt spowodowany wypadkiem - świadczenie od 15 do 90 dnia pobytu. 25 zł _ _ _
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku lub choroby 250 zł jednorazowo _ _ choroba - 3 miesiące
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ 52 zł 83 zł 65 zł  
Ulotka


Jak przystąpić do ubezpieczenia

KROK 1

Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Ciebie wariant.

KROK 2

Podaj swój adres mailowy,  prześlemy Ci OWU wraz z warunkami przystąpienia. Zapoznaj się z nimi, każdy wariant jest inny.

KROK 3

Wypełnij deklarację członkowską i deklarację przystąpienia do ubezpieczenia WARTA. Możesz to zrobić on-line/ubezpiecz się lub wypełnić ręcznie. Druki deklaracji dostępne są w zakładce obok. W wysłanym do Ciebie mailu powitalnym otrzymasz druki  wypełnionych deklaracji oraz indywidualny numer konta bankowego.

KROK 4

Wyślij podpisane deklaracje pocztą na adres  Stowarzyszenia Ubezpieczonych Grupowo, ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot  do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.

KROK 5

Opłać pierwszą składkę do 30 dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony, a następną składkę do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony.

Uwaga: jeżeli wybrałeś wariant I i chcesz wskazać partnera jako współubezpieczonego, to musisz  wypełnić część F deklaracji o pozostawaniu w związku nieformalnym. Partner musi złożyć podpis na deklaracji.

Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest przesłanie podpisanych deklaracji i opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.Warunki przystąpienia do grupy otwartej

Zgłoszenie szkody

Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. W celu skrócenia czasu wydania decyzji, do zgłoszenia od razu załącz wymagane dokumenty. Możesz skrócić czas korespondencji podając swój adres e-mailowy.

Zgłoszenia szkody możesz dokonać za pośrednictwem:

- formularza internetowego: https://www.warta.pl/szkoda-zyciowa
- zamówionej rozmowy telefonicznej wysyłając SMS o treści SZKODA na numer 661 001 581. Koszt SMS: wg. taryfy operatora.
- telefonu na numer 502 308 308 lub 801 308 308 (również do kontaktu z zagranicy). Opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora.
- korespondencji papierowej na adres TUiR „WARTA" S.A. Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa 1

  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • Jak przystąpić do ubezpieczenia
  • Warunki przystąpienia
    do grupy otwartej
  • Deklaracje
  • OWU Warta
  • Jak zgłosić szkodę

Siedziba

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo

Ul. 3 Maja 14/4
81-747 Sopot

Kontakt

E-mail:
sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl

(+48) 58 500 50 58

Serwis www.sug-ubezpieczeni.pl korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając „więcej”.

Akceptuję politykę prywatności.

Więcej informacji na temat plików cookies